Organizatorzy

Głównymi organizatorami Turnieju są Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego O/Poświętne, Nadleśnictwo Płońsk, Bank Spółdzielczy w Płońsku, Miasto Nasielsk oraz Koło Pszczelarzy w Płońsku.