Talentowisko

O programie

TalentowiSKO – nowatorski Program edukacyjny Banków Spółdzielczych z  Grupy BPS. Łączy on naukę o  przedsiębiorczości z misją rozwoju talentów dzieci i młodzieży. Uczy pozytywnego myślenia o pieniądzu. Promuje dobre nawyki oszczędzania i  zaradność życiową.

Czym jest Talentowisko?

Program TalentowiSKO jest rozszerzeniem dotychczasowych działań Banków Spółdzielczych realizowanych w ramach Szkolnych Kas Oszczędności. Jego celem jest rozwijanie talentów wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie dobrych nawyków w zakresie oszczędzania i przedsiębiorczości. Program uczy również pozytywnego myślenia o pieniądzu. Objęci są nim uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych w całej Polsce.

Program TalentowiSKO jest realizowany w szkołach, w oparciu o scenariusze lekcji o finansach i oszczędzaniu, pobudzające uczniów do kreatywnego myślenia i rozwijające ich talenty. Scenariusze wykorzystują aktywizujące metody pracy oraz ciekawe propozycje tematyczne – adekwatne do poziomów klas: 1-3 i 4-6, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Uczniowie biorący udział w Programie TalentowiSKO będą mogli uczestniczyć również w ogólnopolskich konkursach z zakresu oszczędzania, w których do wygrania będą atrakcyjne nagrody. Analogicznie do scenariuszy zajęć, dostosowane są one do wiedzy i umiejętności uczniów.

Strona www.TalentowiSKO.pl

Ważnym narzędziem Programu TalentowiSKO jest nasza strona - www.TalentowiSKO.pl – podzielona na 5 głównych sekcji. W zakładce WiadomościSKO znaleźć można najnowsze informacje o Programie. OsobistościSKO opisują osoby, które dokonały przełomowych odkryć, osiągnięć i mogą być  inspiracją dla uczniów. Sekcje OpowieściSKO i SłownikowiSKO poświęcone są finansom i w przystępny dla uczniów sposób porusza tę tematykę. Natomiast w dziale BlogowiSKO szkoły mogą pisać o swoim zaangażowaniu w Program oraz zamieszczać zdjęcia. Wszystkie informacje w poszczególnych kategoriach dostosowane są do grup wiekowych uczniów.

Aby przystąpić do Programu oraz uzyskać dostęp do platformy internetowej wystarczy, że szkoła skontaktuje się z naszym Bankiem.

Szkoły - Uczestnicy Talentowiska

Szkoły

Szkolne Kasy Oszczędności

SKO

Aktualności Talentowiska

Aktualności

 

 

Poniżej znajdują się aktualne regulacje dla szkół współpracujących z Bankiem: