Talentowisko

O programie

TalentowiSKO – nowatorski Program edukacyjny Banków Spółdzielczych z  Grupy BPS. Łączy on naukę o  przedsiębiorczości z misją rozwoju talentów dzieci i młodzieży. Uczy pozytywnego myślenia o pieniądzu. Promuje dobre nawyki oszczędzania i  zaradność życiową.

Czym jest Talentowisko?

 

TalentowiSKO to realizowany przez Zrzeszenie BPS program dla szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych w całej Polsce. Jego celem jest rozwijanie talentów dzieci i młodzieży poprzez promowanie dobrych nawyków w zakresie oszczędzania i przedsiębiorczości.

Banki spółdzielcze utworzyły program TalentowiSKO, aby pokazać młodym ludziom, że finanse da się zrozumieć i wiedza związana z nimi jest niezbędna w późniejszym życiu. Jeśli w przyszłości chcemy, by młode pokolenie wiedziało, na czym polega oszczędzanie i zarządzanie pieniędzmi – my dorośli, musimy przekazać im wiedzę o finansach w sposób przystępny i zrozumiały. Dlatego lekcje realizowane w szkołach w ramach Programu TalentowiSKO wykorzystują aktywizujące metody pracy oraz ciekawe propozycje tematyczne – adekwatne do poziomów klas: 1-3 i 4-8, a także szkół ponadpodstawowych.

Uczniowie, którzy biorą udział w Programie TalentowiSKO, mają możliwość uczestniczyć w ogólnopolskich konkursach z zakresu oszczędzania, w których do wygrania są atrakcyjne nagrody. Konkursy, analogicznie do scenariuszy zajęć, dostosowane są do wiedzy i umiejętności uczniów – każdy ma więc równe szanse na wygraną.

Wszystkie informacje w poszczególnych kategoriach dostosowane są do grup wiekowych uczniów.

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o programie, zapraszamy na www.TalentowiSKO.pl

Aby przystąpić do Programu oraz uzyskać dostęp do platformy internetowej wystarczy, że szkoła skontaktuje się z naszym Bankiem.

Szkoły - Uczestnicy Talentowiska

Szkoły

Szkolne Kasy Oszczędności

SKO

Aktualności Talentowiska

Aktualności

 

 

Poniżej znajdują się aktualne regulacje dla szkół współpracujących z Bankiem: