Do pobrania

Bankowość detaliczna

Logowanie i autoryzacja zleceń za pomocą kodów SMS - dodatek do instrukcji głównej

Logowanie i autoryzacja zleceń za pomocą tokena mobilnego - dodatek do instrukcji głównej

Mechanizm Podzielonej Płatności (MPP/Split Payment) - dodatek do instrukcji głównej

Bankowość internetowa - instrukcja główna

Bankowość korporacyjna

Dokumentacja

Oprogramowanie

  • jws-client-windows-1.00.000-x86-pl.msi - instalator oprogramowania Java Web Start Client, niezbędnego do uruchomienia aplikacji Asseco e-Podpis.
  • lunch.jnlp - aplikacja Asseco e-Podpis, niezbędna do resetu kodu PIN karty mikroprocesorowej.